Privacyverklaring

  • PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

HartmanHoeve  kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt

van de diensten van  HartmanHoeve , en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een

contactformulier op de website aan HartmanHoeve  verstrekt.  

HartmanHoeve  kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

- Uw achternaam

- Uw adresgegevens

- Uw telefoonnummer

- Uw e-mailadres

  • WAAROM HartmanHoeve  GEGEVENS NODIG HEEFT

 HartmanHoeve  verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen

nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen

benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan  HartmanHoeve  uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het

uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit huur accommodatie.

  • HOE LANG HartmanHoeve  GEGEVENS BEWAART

 HartmanHoeve  bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen

te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan

een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

  • DELEN MET ANDEREN

 HartmanHoeve  verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de

uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

  • GOOGLE ANALYTICS

 HartmanHoeve  maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de

websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van  HartmanHoeve  bij Google

zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres),

overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het

privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google

Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om

rapporten over de Website aan  HartmanHoeve  te kunnen verstrekken en om haar

adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk

wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

 HartmanHoeve  heeft hier geen invloed op.

 HartmanHoeve  heeft Google geen toestemming gegeven om via  HartmanHoeve

verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

  • GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een

verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar  onderstaand mailadres.  HartmanHoeve

zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

  • BEVEILIGEN

 HartmanHoeve  neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende

maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en

ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van  HartmanHoeve  maakt gebruik van

een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde

handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van

misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door HartmanHoeve

verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met  HartmanHoeve  op via onderstaand mailadres.

HartmanHoeve  is als volgt te bereiken:

Postadres:  Langesteeg 14  8355BZ Giethoorn

Telefoon:  0521-362432

E-mailadres: info@hartmanhoeve.nl 

;